Bạn đã bao giờ tự hỏi những gì trẻ sơ sinh cảm nhận về thế giới xung quanh? Trẻ sơ sinh có một nhận thức rất khác về sự vật so với người lớn. Trong khi các giác quan như thính giác hay cảm giác sẽ được phát triển đầy đủ dần dần từ khi