Monthly Archive:: April 2015

Nhạc cho bé thông minh

Có thực sự là âm nhạc giúp cho bé thông minh hơn, hạnh phúc hơn, và điều chỉnh tốt hơn khi bé lớn lên? Sự thật là, không có câu trả lời thuyết phục cho câu hỏi này, nhưng các chuyên gia đồng ý là âm nhạc có một số tác dụng có lợi trên

Kỹ năng làm cha mẹ để nuôi dạy trẻ thông minh

Kỹ năng làm cha mẹ cần thiết để nuôi dạy trẻ thông minh là một vấn đề luôn được các ông bố bà mẹ đưa ra thảo luận, và khi các kết luận được đưa ra sẽ làm cho một trong số họ cảm thấy như thể họ chưa làm tròn trách nhiệm làm cha